BTK YER SAĞLAYICI

BTK YER SAĞLAYICI

T.C. 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
YER SAĞLAYICILIĞI BİLDİRİM FORMU

BAŞVURU SAHİBİNİN GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE DOLDURULACAK BİLGİLER
Soyadı
SARİ
Adı
SİNAN
Adresi
MİMAR SİNAN MAH MİMAR SİNAN CAD NO:19/2, ÇEKMEKOY / İSTANBUL
Telefon ve Faks
Tel: 2166061934
Faks: 8508403895
TC Kimlik Numarası
38536126352
Vergi Dairesi ve Numarası
Daire : SARIGAZİ
No : 38536126352
E-posta ve İnternet Sitesi Adresi
E-Posta : destek@yenicozum.com
İnternet Sitesi : http://www.yenicozum.com
KURULMAK VE İŞLETİLMEK İSTENEN ALTYAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER
YER SAĞLAYICININ SAĞLAYACAĞI HİZMET TÜRLERİ
Site Barındırma : VAR Sunucu Barındırma : VAR Diğer () : YOK
YER SAĞLAYICININ SAĞLAYACAĞI HİZMET TÜRLERİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ KAPASİTE MİKTARI
DİSK ALANI
160 GB
SUNUCU MİKTARI
2
YER SAĞLAYICININ SAĞLAYACAĞI HİZMET TÜRLERİ İÇİN MEVCUT / PLANLANAN TOPLAM BANT GENİŞLİĞİ
Mevcut : 1024 Mb/Sn
Planlanan : 1024 Mb/Sn
YER SAĞLAYICININ HİZMET ALDIĞI ERİŞİM SAĞLAYICI(LAR)IN TİCARİ ÜNVANI
MARKUM.NET

EKLER
A) Şirketin Ticaret Siciline tescil edildiğini belirten son altı (6) ay içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı aslı veya noter tasdikli sureti
B) Şirketin imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti

TAAHHÜTNAME

Her sayfası kaşelenip, imzalanan bu başvuru dosyamızda beyan ettiğimiz bilgilerin doğru olduğunu, yanlış ve eksik beyanlarımız halinde ortaya çıkacak tüm mali, idari ve cezai yükümlülükleri peşinen kabul ettiğimizi ve başvuru sahibi olarak Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcı Ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan şartları taşıdığımızı kabul ve taahhüt ederiz.

Başvuru sahibi Gerçek Kişinin / Yetkili Kişi veya Kişilerin

Adı - Soyadı
İmza     
Kaşe    
Tarih